Home

De Nederlands Vereniging van Springmeesters is de beroepsvereniging van springmeesters in Nederland.

Springmeesters zijn deskundig in het gebruik van springstoffen. Springstoffen kunnen op allerlei manieren worden toegepast. Bekende voorbeelden zijn bij de sloop van gebouwen, fabrieksschoorstenen en staalconstructies. Maar er zijn nog veel meer, minder voor de hand liggende, toepassingen van springstoffen. Bijvoorbeeld in de mijnbouw, in de olie en gaswinningsindustrie, bij het reinigen van ketels of reactievaten, in de metaalbewerking, door de Politie etc. etc.

De NVvS heeft als doelstelling om de samenwerking, onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en informatie tussen de springmeesters te bevorderen. Ook wil de NVvS bijdragen aan het opbouwen van vakkennis bij de leden en bevordert de vereniging nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de springtechniek.

Daarnaast behartigt de NVvS de belangen van de leden springmeesters. De NVvS (in samenwerking met de SCVE) is bijvoorbeeld de gesprekspartner voor de overheid waar het gaat om de wet en regelgeving rondom het gebruik van springstoffen en het toezicht daarop.

Tot slot verschaft de vereniging vaktechnische en beroepsmatige ondersteuning aan haar leden. Ook kan de vereniging onafhankelijk advies geven aan derden over springwerken.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor diegenen die een diploma springmeester of schietmeester hebben (of zich daarop voorbereiden) van een door het bestuur erkende binnenlandse of buitenlandse opleiding.